FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
विष्णु प्रसाद पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सामान्य प्रशासन ९८५७८२४७५०
रेवत बहादुर बुढाथाेकी रेवत बहादुर बुढाथाेकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सामान्य प्रशासन brewat77@gmail.com 9857824750
नर रावत अधिकृत छैठौ सामान्य प्रशासन 9869626600
धन बहादुर ओली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा dhanbdroli45@gmail.com 9857822441
मिना योगी इन्जिनियर प्राविधिक meenayogi33@gmail.com 9844966439
टेक बहादुर के.सी. टेक बहादुर के.सी. इन्जिनियर प्रविधिक kcteku170@gmail.com 9809885750, 9844932592
Officer सूर्य विश्वकर्मा कार्यकारी अधिकृत सामान्य प्रशासन surya.deeps07@gmail.com 9849066081 9809777033
राजेन्द्र चौधरी थारु राजेन्द्र चौधरी थारु ना.सु कृषि tharurajendra1987@gmail.com 9847302081
हिमाल घर्ति मगर हिमाल घर्ति मगर ना.सु लेखा शाखा himalarohi47@gmail.com ९८४९८८०६४४
विष्णु पाैडेल राेजगार संयाेजक प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम bishnupaudel460@gmail.com 9864920943
देविका के.सी. देविका के.सी. खरिदार महिला तथा बालबालिका kc.debika21@gmail.com 9809809273 9741415238
भुप बहादुर अाेली भुप बहादुर अाेली खरिदार सामान्य प्रशासन obhupendra51@gmail.com 9809894959
माधव के.सी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा madhavkc205@gmail.com 9847529117
टेक बहादुर बिश्वकर्मा टेक बहादुर बिश्वकर्मा खरिदार पशू विकास शाखा tekman663@gmail.com 9868629742 9810923754
विरेन्द्र गौतम सव इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र 9863035400
निर्मल कडेल अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षण kandelnirmal96@gmail.com 9847907381
निरज लामिछाने कम्प्युटर अपरेटर विविध niraj.lamichhane.52@gmail.com 9843679717
सुनिता महतरा ना.सु शिक्षा, युवा तथा खेलकुद 9843897773
गणेश बहादुर विष्ट क्षेत्री खरिदार सामान्य प्रशासन ganeshbista5555@gmail.com ९८४११२७९४४
प्रविण थापा असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक thapaprabin024@gmail.com 9849222024
बलाराम काफ्ले असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक balramkaf66@gmail.com 9848297917
धन बहादुर पुन सह संयोजक स्वास्थ्य 9847956173
कृष्ण रोकाय ना.प्रा.स कृषि विकास शाखा krishanarokaya55@gmail.com 9822901011, 9866963867
बासुदेव बोहरा असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर पूर्वाधार शाखा basudev.bohara.52@gmail.com 9866308186
बुद्धिमान घर्ति मगर फिल्ड सहायक राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण 9849120785
दिपेन्द्र बाठा मगर सव इन्जिनियर याेजना शाखा 9847587853
अधिकार बुढा मगर अधिकार बुढा मगर खरिदार सामान्य प्रशासन mogorabash@gmail.com 9810810049
यमा बुढा मगर सह संयोजक स्वास्थ्य yamabudha534@gmail.com 9868632477
मन बहादुर राेका सामाजिक परिचालक गरिवी निवारण rokamagarmanbahadur64@gmail.com 9847912296
विमल राज डागी प्रेस संयोजक bimaldangi73@gmail.com 9865497044
अन्तिम दमाई माली