FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
थबाङ गाउँपालिका एम्बुललेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/12/2024 - 15:31 PDF icon CCF_000071.pdf
स्थानीय तह प्राविधिक सहायक र रोजगार सहाकक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 07/14/2022 - 13:45 PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
शाखागत कर्मचारीहरुको कार्य विवरण २०७६ ७८/७९ 06/20/2022 - 12:05 PDF icon कार्यविवरण.pdf
कर्मचारीहरुको कार्यविवरण २०७६ ७८/७९ 01/09/2022 - 13:12 PDF icon कर्मचारीहरुको कार्यविवरण २०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 06/20/2021 - 01:27 PDF icon आर्थिक-ऐन-२०७८.pdf
नागरिक वडापत्र ७४/७५ 01/12/2019 - 21:42 PDF icon नागरिक वडापत्र २०७५.pdf
थबाङ गाउँपालिकाकाे अार्थिक ऐन -२०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 13:35 PDF icon अार्थिक ऐन -२०७५
अार्थिक कार्यविधी नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेकाे एेन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 11:28 PDF icon अार्थिक कार्यविधीलार्इ नियमित गर्न बनेकाे एेन २०७५
विनियाेजन एेन ७५/७६ 08/24/2018 - 11:25 PDF icon विनियाेजन एेन २०७५