FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विनियोजन विधेयक २०८१

०८१/०८२ 06/30/2024 - 14:52 PDF icon विनियोजन विधेयक २०८१.pdf

विनियोजन विधेयक २०८०

७९-८० 06/26/2023 - 12:33 PDF icon विनियोजन विधेयक २०८०.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०८०/०८१

७९-८० 06/25/2023 - 10:25 PDF icon पेश गरिएको नीति.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७९/०८०

७९-८० 06/02/2023 - 16:17 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बजेट विनियोजन

७९-८० 06/24/2022 - 19:37 PDF icon विनियोजन.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७८/०७९

७८/७९ 11/11/2021 - 12:29 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७८।०७९.pdf

बजेट साराँश

७९-८० 06/25/2021 - 14:37 PDF icon img20210625_14381585.pdf

आ.व. २०७७/७८ को सातौँ गाउँ सभामा पेश भएको बजेट साराशँ र योजनाहरुको विवरण ।

७७/७८ 07/01/2020 - 11:54 PDF icon पेश भएको बजेट.pdf, PDF icon साझेदारी आयोजनाहरु.pdf

आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/01/2020 - 11:45 PDF icon img20200701_11430733.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७

७५/७६ 07/09/2019 - 17:39 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७६.pdf