FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य संस्था (HP-MSS)(आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्र) को न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी पारस्पारिक अवलोका भ्रमण तथा समिक्षा कार्यक्रमका केही दृश्यहरु ।

जन प्रतिनिधि